Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abu Simbel

6. 8. 2007

Abu Simbel

 

Návštěva Abu Simbelu

Asi nejčastějším způsobem, jak se mohou čeští turisté do Abu Simbelu dostat, je zakoupení si fakultativního výletu u svého průvodce v rámci poznávacího zájezdu po Nilu. V tomto případě se bude pravděpodobně jednat o autobusový zájezd, kdy autobus odjíždí z Asuánu v časných ranních hodinách v doprovodu vojenského konvoje. Příjezd do Abu Simbelu bývá okolo 7 hodiny ráno. Zpět se odjíždí, opět s konvojem, v 10 hod.

Turistům se většinou ono pozdní noční vstávání příliš nezamlouvá, ale ranní návštěva tohoto místa je nejlepší. Protože se Abu Simbel nachází 280 km jižně od Asuánu, vládne v něm (s výjimkou zimních měsíců) pro Evropa během dne těžce snesitelné počasí. Teploty okolo poledne přesahují 50 ºC.

Autobusový výlet z Asuánu je tím nejlevnějším. Stojí zhruba 80 USD za dospělou osobu. Z Asuánu lze do Abu Simbel také letět či v rámci výletních plaveb po Přehradě se k němu dostat výletní lodí. Jedná se však již o způsoby finančně náročnější.

Chrám Ramesse II.

Jestliže se řekne Abu Simbel, každému se určitě okamžitě vybaví fotografie vstupního průčelí do chrámu Ramesse II., který je nejdůležitější a nejnavštěvovanější (i když ne jedinou) stavbou v oblasti. Tuto fotografii nalezneme ve všech obrazových turistických průvodcích a také na jednolibrové egyptské bankovce. Ačkoliv se nejedná o rozsáhlý chrám, patří k těm nejpůsobivějším, které se na území Egypta nachází.

Správný název tohoto chrámu je "Sluneční chrám Ramesse II.". Sluneční proto, že je zasvěcen třem bohům Re-Harachtejovi, Amon-Reovi a Ptahovi, což byli hlavní bohové starého Egypta. Stavba tohoto chrámu trvala necelých 30 let a slavnostně byla dokončena k 35. výroční nástupu Ramesse II. na egyptský trůn.

V době Starého Egypta byl chrám neustále udržován, ale v pozdějších dobách ho potkal podobný osud, jako řadu staroegyptských památek. Byl zcela zasypán pískem. Objeven byl náhodou teprve na počátku 19. století, kdy byly vidět pouze hlavy soch Ramesse II. Tehdejší archeologické legendy se k němu obrátily se zájmem, protože očekávaly, že v něm naleznou poklad, když se tak nestalo, jejich zájem opět rychle upadl a chrám byl z písku "vysvobozen" teprve na počátku 20. století. Nicméně díky nánosům písku byl přirozeným způsobem "zakonzervován" a dochoval se ve výborné kvalitě.

 Vstupní průčelí chrámu

Je tou neimpozantnější částí celé stavby. Čtyři téměř 20 metrové sochy znázorňují panovníka Ramesse II. Jedna ze soch nemá horní část trupu, o kterou přišla během zemětřesení v roce 27 př. Kr. Pokud chrám navštívíte, všimněte si, jak je horní část soch nádherně propracovaná, zatímco dolní části nohou tolik důkladnosti věnováno nebylo. U nohou Ramesse můžeme obdivovat další sochy. Sochy jeho matky, manželky a některých dětí (podle některých informací jich měl více než sto).

Vnitřní část chrámu

Jakmile vstupní branou vejdete do chrámu, který je vytesán 60 metrů do nitra skály, ocitnete se ve sloupové síni, po jejichž stranách se nachází sochy Ramesse a na obvodních zdech jsou zaznačeny válečné scény z vojenských výprav, které byly za panovníkova života uskutečněny. Za velkou síní je ještě jedna menší, kde jsou i scény s  nejoblíbenější Ramessovou manželkou, královnou Nefertari.

Centrální svatyně

Neboli nejsvětější svatyně se nachází na konci chrámu a tvoří hlavní bod celé stavby. Jsou zde umístěny čtyři sochy, z nichž tři zachycují výše jmenované bohy, kterým byl chrám zasvěcen a čtvrtá z nich má znázorňovat zbožštělého Ramesse.

Je až neuvěřitelné, že před mnoha sty lety byl architekty tento chrám navržen tak dokonale, že pouze 2x v roce měly sluneční paprsky proniknout až do této svatyně a osvítit tak tří ze čtyř soch. Tyto dny nebyly náhodné, jednalo se o narozeniny Ramesse a přesně o 6 měsíců později den jeho korunovace (22. únor a 22. říjen). Dnes vlivem špatných propočtů při  přenosu chrámu dochází k nepřesnosti o jeden den.

Chrám královny Nefertari

Menší chrám, který se nachází severně od velkého chrámu Ramesse, byl věnován jeho manželce Nefertari a zasvěcen bohyni Hathor, se kterou je na některých chrámových reliéfech Nefertari dokonce ztotožněna. Před vstupem se nachází šest desetimetrových soch, dvě z nich patří Nefertari, čtyři  Ramessovi. Taktéž zde u jejich nohou můžeme najít sochy jejich dětí.

Vnitřní část chrámu již není tolik propracovaná, nicméně ji lze považovat za jeden ze skvostů egyptské architektury.

Oba chrámy lze jen stěží popsat slovy. Aby člověk pochopil musí je vidět. Jestli budete mít to štěstí a podaří se Vám do těchto míst dostat, zastavte se ještě pár metrů před chrámem a zkuste se zamyslet, zda-li byl splněn jeden z hlavních úkolů chrámu, a to, že měl v každém příchozím návštěvníkovi v jižních zemí do Egypta vyvolat pocit síly a neomezené moci panovníka Ramesse II. A až budete stát u nohou majestátních soch tohoto panovníka před vchodem do chrámu, zjistíte, že ony malé sochy u jeho nohou vypadající na fotografiích tak zanedbatelně, jsou vlastně větší než průměrně vysoký člověk.