Jdi na obsah Jdi na menu
 


Edfu

13. 8. 2007

Edfu

 

Nejvýznamnější památkou ve městě Edfu je Chrám boha Hora, který je nejen nechlépe dochovaným kultovním chrámem v Egyptě, ale i jedním z nejkrásnějších staroegyptských chrámů.  

Sokolí bůh Hor

Jak již název napovídá, byl chrám v Edfu zasvěcen bohu Horovi (nejčastěji znázorňován jako sokol). Bůh Hor (nebo Horus) byl synem boha Usira (bůh světa zemřelých a první mumifikovaný "tvor" na světě) a jeho manželky Eset (Isis). Jakmile Hor dospěl, rozhodl se, že pomstí smrt svého otce, který byl zákeřným způsobem zabit jeho bratrem Sethem. Existuje několik pikantních legend o tom, jak probíhala jejich bitva a Váš průvodce ji jistě nevynechá ze svého výkladu. Všechny se shodují v tom, že nakonec Hor nad Sethem zvítězil. Zvítězilo tak dobro nad zlem.  

Cesta k chrámu

Edfu leží na půl cesty mezi Luxorem a Asuánem na západním břehu Nilu. Pro individuální turisty existuje možnost dopravit se do Edfu vlakem či autobusem. Cesta sběrnými taxi z Esny do Edfu je zakázána. Jestli nebudete chtít cestovat s místními autobusem nebo vlakem, můžete si pronajmout automobil a zaplatit si za speciální konvoj. Tato legrace by Vás vyšla asi na 2 000 Kč. Převážná část zahraničních turistů do Edfu zavítá při v rámci poznávací plavby po Nilu. Z nábřeží k chrámu je nejrychlejší použít koňské bryčky. U chrámu se nachází malé tržiště, kde lze zakoupit suvenýry, a malé krámky s potravinami.

 Utajení chrámu před liskými zraky

Chrám pochází teprve z doby řecko-římské, nicméně kopíruje veškeré architektonické prvky starých Egypťanů. Chrám v Edfu je pro svou dochovalost jedinečným příkladem staroegyptského chrámu. Chrám byl až do poloviny 19. století téměř pohřben pod tunami písku, a to až po úroveň jeho stropu. Část vesnice Edfu dokonce stála přímo na jeho střeše. K jeho objevení přispěl Auguste Mariette (mimo jiné zakladatel Egyptského muzea v Káhiře), který zde začal v roce 1860 s rozsáhlými archeologickými pracemi. Po objevení chrámu byla část vesnice přemístěna a dnes již zcela okrytý chrám je každodenně cílem stovek turistů.

Struktura chrámu

Nevýhodou tohoto chrámu je to, že turisté přichází k do chrámu zezadu. Pokud chtějí prohlídku začít od vstupního pylonu, musí kolem projít za zdí kolem celého chrámu. Ačkoli s výstavbou chrámu začal již v roce 237 př. Kr. Ptolemaios III., vstupní pylon nechal postavit teprve o 180 let později Ptolemaios IX. Po stranách vstupní brány pylonu spatříme dvě sochy boha Hora.

Za pylonem se (jako i v ostatních chrámech) nachází rozlehlé nádvoří, které ze tří stran lemují kolonády sloupů s různými typy hlavic (ukončení sloupu). Stěny nádvoří jsou ozdobeny reliéfy. Před vstupem do hypostylové síně stojí socha boha Hora s dvojitou korunou symbolizující spojení Dolního a Horního Egypta. Pro velký zájem turistů není snadné pořídit fotografii Horovy sochy bez přítomnosti ostatních.

Za nádvořím následuje sloupový sál (hypostylový stál, hypostyl) pocházející z doby vlády Ptolemaia VII. Několik sloupů podpírá zastřešení této části chrámu. Jsou zde i schody, kterými se dá vyjít na střechu, odkud je pěkný pohled na Edfu a Nil. To ve většině případů vyžaduje menší bakšiš pro hlídače.

Ze sloupové síně se dostanete postupně k nejstarším částem chrámu, kterou nechal postavit, jak již bylo uvedeno, Ptolemaios III. Nejvýznamější je Horova svatyně, která je vytesána z jednoho kusu šedé žuly (vysoká je 4 metry). Ve svatyni je stůl na obětiny.  Ze svatyně se dostanete do Novoroční kaple, ve které je velmi pěkné znázornění bohyně Nut jako tmavě modré oblohy se žlutými hvězdami přes celý strop kaple.