Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karnak

28. 6. 2007

Karnak

 

Karnak je jedinečné místo na světě, podobné se vám podaří najít jen stěží. Procházka sloupovovou síní při západu slunce ve vás zanechá hluboký dojem, na který se vám jen tak nepodaří zapomenout. A nejen to, až budete v chrámu, vzpomeňte si, že před více než 4 000 lety po stejné půdě kráčeli faraóni a nejvyšší karnačtí kněží.

Karnak je nejrozsáhlejším chrámovým komplexem na území Egypta. Rozkládá se na ploše více než 2 km2. S jeho výstavbou začali panovníci starého Egypta již před více než 4 700 a rozsáhlá výstavba za doby faraónů se protáhla na více než 2 000 let.

Srdcem celého komplexu je chrám boha Amona. Po dvacet století zde panovníci vyvíjeli intenzivní stavební činnost. Stavěli všude, kde se dalo a z čeho se dalo. Často docházelo k tomu, že na pozdější stavby byly používány kamenné bloky ze staveb dřívějších. Někteří panovníci si přivlastňovali stavby svých předchůdců tím, že nenachali z kartuší odstranit jména původních panovníku a nahradili je jménem svým. Přeborníkem v tomto oboru byl Ramesse II.

Karnacký chrámový komplex se dělí do 4 částí:

  1. Komplex zahrnující chrám boha Moncua v severní části, spolu s komplexem bohyně Maat a dalšími menšími stavbami
  2. Na jižní straně chrám bohyně Mut, chrám Ramesse III. a Amenhotepa III.
  3. Na východní straně chrámový okrsek boha Atona vybudovaný Achnatonem
  4. Centrální část tvoří Hlavní chrámový okrsek, který je navštěvován turisty v rámci prohlídek Luxoru. Největší chrám tohoto okrsku je chrám zasvěcený bohu Amonovi.

Amonův chrám

Do chrámu se vchází přes přístupovou cestu, tzv. Alejí sfing, obklopenou z obou stran sochami sfing s beraní hlavou boha Amona. Mezi předními tlapami sfingy uvidíte malé postavy znázorňující Ramesse II. v usirovské podobě. Tyto sochy patřily i se sfingami původně panovníkovi Amenhotepovi III. z 18. dynastie a stály v Luxorském chrámu, Ramesse II., který je usurpoval, je nechal přenést na toto místo. Původně zde stálo ve dvou řadách celkem 124 sfing, dnes jich můžeme vidět pouze čtyřicet. Ostatní musely "ustoupit" stavbě prvního pylonu a v současné době se nachází po stranách prvního nádvoří.

Při vstupu do chrámu projdete monumentálním prvním pylonem, který je vstupní bránou do celého chrámu. Původně na jeho místě stávaly sfingy přístupové aleje. Tento pylon byl postaven teprve dodatečně ve 30. dynastii za vlády Nechtaneba jako kopie tehdejšího prvního pylonu. Pylon dosahuje šířky 113 metrů, výšky 40 metrů a tloušťky 15 metrů. V obou jeho věžích je osm oken a pod nimi niky, kde stávaly stožáry dosahující výšky 45 metrů, na kterých visely prapory, jež byly viditelné do širokého okolí.

Za vstupním pylonem se rozkládá první otevřené nádvoří o rozměrech 82 m x 100 m. Po levé straně uvidíte svatyni Sethiho II., která je zasvěcena thébské triádě Amon – jeho božská manželka Mut – jejich božský syn Chonsu. Kaple sloužila jako zastávka pro procesí nesoucí božské bárky. Mezi třemi místnostmi se nacházely sochy Sethiho II. V jednotlivých místnostech jsou na stěnách výjevy procesí bárek. V centrální části prvního nádvoří stojí Taharkův kiosek z 25. dynastie, později rekonstruovaný za Ptolemaiovců. Z původních šesti sloupů byl zrekonstruován v nedávné minulosti pouze jeden. Všechny sloupy měly hlavice otevřeného papyrusového květu a dosahovaly výšky 19 metrů. Nedaleko umístěný alabastrový blok sloužil pro uložení posvátné bárky během procesí.